NATURA 

LA PRIMAVERA PER PRIMARIA

-          POWER POINT A LA SALA

-          RECORREGUT PER ANAR A VEURE LES FLORS

-          ORIENTACIÓ I ORDENAR LES TARGES

-          FER EN PEP PÈLS

TARGES DE L’ORIENTACIÓ (5 PARTS DE REPRODUCCIÓ SEXUAL, AMB LA SEVA EXPLICAIÓ I 5 FOTOS), A ORDENAR LES TARGES.

FASES DE REPRODUCCIÓ SEXUAL

1. PARTS DE LA FLOR

2.  POLINITZACIÓ

3.  FECUNDACIÓ

4.  FORMACIÓ DEL FRUIT

5.  GERMINACIÓ

PARTS DE LA FLOR. Com es una flor?Hi ha molts tipus de flors,però totes tenen una organització semblant.A la majoria de les flors hi podem distingir les parts següents:

-el calze,format per un conjunt de fulletes, generalment de color verd, anomenades sèpals.

-la colol·la, formada per un conjunt de fulles anomenades pètals que normalment són de colors vius.

- els estams i el pistil,que són els òrgans reproductors de la flor.

 Els estams són els órgans reproductors masculins . Cada estam està format per un filament que té una bosseta a l'extrem superior. Dintre d'aquesta petita bossa hi ha una gran quantitat de boletes microscòpiques, anomenades grans de pol·len. Cada gra de pol·len porta a dintre un parell d'espermatozoides.

 El pistil és l'órgan reproductor femení. Té una forma semblant a la d'una ampolla de coll llarg. A l'interior el pistil hi porta un gra o uns quants grans, que s'anomenen Rudiments de llavor perquè, si són fecundats, es converteixen en llavors. Cada rudiment de llavor conté un òvul.

 

LA POL.LINITZACIÓ. és el pas del pol.len des de l' aparell masculí de les plantes a l' aparell femení. Aquest procés es pot portar a terme fonamentalment de tres maneres:

 Zoòfila: Quant està realitzada per animals diversos com insectes ,ocells  etc.que el transporten en el seu propi cos

 Anemòfila: Quant és el vent o l'aigua l'encarregat de transportar el pol·len. Es realitza en arbres que tenen flors poc vistoses però que produeixen grans quantitats de pol.len ,com els pins.

Autopol.linitzant: Quan el pol.len dels estams d' una planta cau sobre l´estigma de la mateixa planta.

LA FECUNDACIÓ. Molts grans de pol·len es perden en el seu viatge cap al pistil. Alguns aconsegueixen arribar al pistil d'alguna flor de la mateixa espècie i hi queden enganxats a l'extrem superior. Un cop hi són, cada gra de pol·len produeix un tubet que arriba fins a un dels rudiments de llavor del pistil. Per cada tubet hi baixen els espermatozoides, que finalment es troben amb l'òvul contingut en el rudiment. Aleshores es produeix la fecundació.

FORMACIÓ DEL FRUIT I LA LLAVOR. Com a resultat de la fecundació, a cada òvul s'hi forma un zigot, que comença a multiplicar-se i a créixer i es converteix en un embrió. En aquest moment cada rudiment de llavor fecundat s'ha transformat en una llavor.

Mentre les llavors es formen al pistil, aquest es transforma; la flor perd els pètals i els estams i es converteix en fruit. Els fruits poden tenir formes molt variades. Poden ser carnosos, com els préssecs, o secs, com les nous. Alguns fruits contenen moltes llavors, com els tomàquets i les síndires, mentre que n'hi ha que nomes en contenen una, com les prunes.

LA GERMINACIÓ. La germinació és quan la llavor es al sòl, si hi troba la humitat i la temperatura adecuada, l'embrió comença a creixer i en surten els esbossos de la rel,de tiges i de fulles.La rel trenca les cobertes de la llavor i s'enfonsen en terra,mentra que la tija creix cap amunt hi surten les primeres fulles.Quan aqestes fulles son capases de dur a terme la fotosintesi, la nova planta deixa d'alimentarse de les reseves que tenia la llavor i comença la seva vida independent.El procés que origina una nova planta a partir d'una llavor rep el nom de germinació