Preparació de l'activitat:

La majoria del material està en una caixa a la sala monitors. És important, saber que en el bunker dels reptes hi ha una mànega, que tant serveix per netejar les boles del Big Ball com per utilitzar-la per jocs d'aigua, com per exemple en el plàstic lliscant.

Hi ha un punt d'aigua per connnectar la mànega entre els xiprés i el Big Ball. Els dipòsits d'aigua estan a sobre la taula de ping pong. 

 

Per omplir els globus d'aigua sempre es farà en les fonts del camp de futbol, mai a les de davant de la cuina.

Si s'acaba algun material o es trenca és important informar-ho.   

 

ZONA PAINTBALL:

-          Guerra de bombardesà amb paper i farina es faran les bombardes. En el camp de Paintball, dividirem el grup en dos equips. Cada equip començarà des d’una base i disposarà de x bombardes. Es tracta que a la senyal del monitor es faci la guerra, es poden posar objectius si es vol.   

-          Guerra de xeringuesà utilitzant l’aigua del riu es farà una guerra de xeringues. No hi haurà eliminats, només xops i menys xops.

Variant:Es faran dos equips. Cada equip es diferenciarà per colors, que anteriorment s’hauran pintat la panxa i esquena amb pintura. L’objectiu és esborrar la pintura dels de l’equip contrari.

-          Guerra de galledesà utilitzant l’aigua del riu es farà una guerra de galledes. No hi haurà eliminats, només xops i menys xops.

 

ZONA RIU:

-          Excursió pel riuà Farem una petita excursió pel riu, on els nens puguin mullar-se. Si no van amb xancles, es pot fer descalç.

-          Parc aventuraà En el parc els anirem ruixant amb la mànega.

 

ZONA PRAT:

Gimcana de proves varies

-     Quatre cantonadesàEs posen 4 bases formant un quadrat i un grup de nens a cada base. Les bases poden ser unes galledes o piscines petites. L’objectiu és aconseguir el màxim d’aigua possible a la seva base. Hauran d’intentar agafar l’aigua de les altres bases amb esponges. També es pot fer amb pilotes.

Variant: Els nens es reparteixen a les piscines, el mateix nombre de nens a cada piscina i quatre (o el que decideixi el monitor) nens al mig. A la senyal del monitor, tots han de canviar de piscina, i els 4 del mig han d’intentar posar-se en una piscina. Sempre hi ha un màxim de persones per piscina, de manera que sempre quedaran 4 nens fora.

-       Ou durà Per parelles hauran d’intentar passar-se un globus d’aigua. Cada vegada a més distància sense que aquest caigui a terra.  

-       Plàstic relliscantà Amb un plàstic creant un camí recte, s’omple d’aigua i sabó. Els nens agafen arrancada i es tiren relliscant per damunt del plàstic. Mai drets, es poden fer molt mal.

-       Parellesà Per parelles han de transportar per un petit circuit un globus d’aigua o una esponja amb diferents parts del cos: al coll, front, panxa, esquena, braç,…

-      Globus Xipreà Hi ha un camp dividit pels xipres, que no permetrà veure l’altre costat del camp. Cada nen tindrà un globus d’aigua d’un determinat color, un color per cada equip. D’un en un aniran tirant els globus a l’altre costat amb la intenció de fer-los explotar. La missió dels equips és aconseguir que no explotin els globus al seu camp i recuperar el màxim nº de globus del color de l’equip contrari. Guanya l’equip que quan acabin de llençar els globus tots els nens té més globus de l’equip contrari

-     Aspersorà Dos equips. Cada equip tindrà una base, que serà una galleda d’aigua. Amb gots de plàstic hauran d’intentar omplir les seves bases amb l’aigua de l’aspersor. Al final el monitor comprovarà quin equip ha recollit més aigua. 

-      Mocador aquàticà Dos equips. Es numeren i es col·loquen a uns deu metres cara a cara. A la mateixa distància dels uns i dels altres hi haurà un globus d’aigua o una esponja per cada equip dins d’una galleda. Quan el monitor digui un nº, qui tingui el nº sortirà corrent fins a agafar el globus o esponja de la galleda i llançar-lo contra el rival del mateix nº que estarà a uns cinc metres. No hi haurà eliminats, només xops i menys xops.