Aquest apartat va destinat a tots els GRUPS, escoles, casals, etc. de mínim 15 PARTICIPANTSDE DILLUNS A DIVENDRES, en edats compreses entre els 3-18 anys