DAEMA AVENTURA ofereix diferents opcions a les empreses, adequades a tot tipus de pressupost i necessitats. A continuació posem algunes opcions a mode d’exemple.

OPCIÓ A

  • 9h – Arribada i rebuda
  • 9h – 11h – Sala de reunions 
  • 11h – 11:30h – Esmorzar 
  • 11:30 – 13:30h – ACTIVITAT (Gimcana Groga o Paintball o Reptes) 
  • 14h – Dinar 


PREU:
Consultar segons número de persones i temporada
Mínim 10 participants.

 

OPCIÓ B

TEAM COACHING

Entra un Grup, surt un Equip

El team Coaching permet, mitjançant una jornada lúdica, aprendre des de l’experiència a distingir entre el treball en Grup i el treball en Equip. 

Com a equip, hem de compartir objectius i metes, així com saber distribuir les tasques segons capacitats i orientar-nos cap a un èxit juntament amb el sentit de superació. Si, a més, podem aprendre a donar un feedback constructiu, estarem complint amb les 5 «C» del treball en equip: Complementarietat, Coordinació, Comunicació, Confiança y Compromís.

Les vivències i les reflexions després de cada dinàmica, dissenyades per un Coach, seran necessàries per millorar les competències de l’equip. Gràcies al feedback rebut, la jornada, a més de ser divertida i estimulant, es converteix en una eina poderosa que contribueix a la consolidació de les persones tant individualment com en les seves relacions.

  • Recomanacions: Portar roba còmode i calçat esportiu, ja que algunes proves necessiten agilitat i habilitat.
  • Duració: Entre 3 i 4 hores aproximadament.
  • Mínim: 10 participants. 


PREU:
40€ x persona + iva

https://www.daemaaventura.com/ca/activitats/team-coaching.html